Giường ngủ đẹp Tommy sơn ngọc trai 6001

21,500,000.00 12,800,000.00